Розробка Бізнес-кейсів

Бізнес-кейс визначає оптимальні напрямки інвестицій з наявних можливостей, оцінює економічну доцільність та ясно демонструє вигоди для інвесторів. Ми маємо досвід та компетенцію, які охоплюють весь комплекс державного та приватного секторів, щодо підготовки ТЕО та інвестиційних планів, які задовольняють найбільші вимоги інвесторів та вимоги до процесів затвердження проектів.

Ясність цілей та фінансових результатів

В основі розробки кожного бізнес-кейсу лежить два питання:

  • Які результати Ви бажаєте отримати від власних інвестицій?
  • Який прибуток (які вигоди) буде досягнуто від цих інвестицій?

Наша команда консультантів працює з інвесторами, застосовуючи ряд консультаційних методик з метою ретельного дослідження цих питань та отримання відповідей на них.

Необхідна технічна та фінансова компетенція

Ми застосовуємо навички та кваліфікацію співробітників нашої компанії з обліку фінансових операцій для побудови фінансових моделей, що індивідуально адаптовані під Ваші спеціальні вимоги.  Ми використовуємо наш великий досвід у всіх аспектах галузі нерухомості та будівництва для надання вхідної інформації щодо відповідної фінансової моделі. Це надає Вам один центр відповідальності та певність щодо цілісності результатів.

Якщо Вам необхідне фінансування, ми можемо допомогти.  Ми структуруємо рішення щодо фінансування й маємо значний досвід отримання фінансування від таких організацій, як Heritage Lottery Fund (Лотерейний фонд спадщини) та інші.

Оцінка Ваших можливостей

Існує безліч шляхів, як Ви можете отримати необхідні Вам результати. Ми працюємо у партнерстві з нашими клієнтами як незалежні консультанти з метою надання об’єктивних консультацій з питань організаційної стратегії, строку експлуатації та вартості за весь строк експлуатації.  Завдяки застосуванню впроваджених методик кількісного та якісного аналізу в результаті процесу розробки бізнес-кейсу ми забезпечуємо отримання потрібних для Вашої організації варіантів інвестування.

Можливість реалізації має першочергове значення

Недостатньо того, щоб бізнес-кейс демонстрував стратегічну відповідність, фінансову доцільність та економічну стійкість.  Для будь-якого бузнес-кейсу вкрай важливою є можливість його реалізації, адже лише тоді відбувається отримання прибутків.  Наша команда чітко усвідомлює це й зосереджується на можливості реалізації бізнес-кейсу впродовж усього процесу проектування проекту.