Відображено зміст для Україна

Змінити країну

Наші послуги 

Бізнес-кейс визначає оптимальні напрямки інвестицій з наявних можливостей, оцінює економічну доцільність та ясно демонструє вигоди для інвесторів. Ми маємо спеціалізовану групу консультантів, що базується у Великобританії, які володіють досвідом та компетенцією, що охоплюють весь комплекс державного та приватного секторів, щодо підготовки ТЕО та інвестиційних планів, які вдовольняють найбільші вимоги інвесторів та вимоги до процесів затвердження проектів.

Ясністьцілейтафінансовихрезультатів

В основі розробки кожного бізнес-кейсу лежить два питання:

  • Які результати Ви бажаєте отримати від власних інвестицій?
  • Який прибуток (які вигоди) буде досягнуто від цих інвестицій?

Наша команда консультантів працює з інвесторами та іншими радниками, застосовуючи ряд консультаційних методик з метою ретельного дослідження цих питань та отримання відповідей на них.

Необхіднатехнічнатафінансовакомпетенція

Ми застосовуємо навички співробітників нашої компанії для побудови моделей, що індивідуально адаптовані під Ваші спеціальні вимоги.  Ми використовуємо наш великий досвід у всіх аспектах галузі нерухомості та будівництва для надання вхідної інформації щодо відповідної моделі включно з іншими радниками, а також нашою внутрішньою базою бенчмаркінга. 

ОцінкаВашихможливостей

Існує безліч шляхів, як Ви можете отримати необхідні результати. Ми працюємо у партнерстві з нашими клієнтами як незалежні консультанти з метою надання об’єктивних консультацій з питань організаційної стратегії, строку експлуатації та вартості за весь строк експлуатації.  Завдяки застосуванню впроваджених методик кількісного та якісного аналізу в результаті процесу розробки бізнес-кейсу ми забезпечуємо отримання потрібних для Вашої організації варіантів інвестування.

Можливістьреалізаціїмаєпершочерговезначення

Недостатньо того, щоб бізнес-кейс демонстрував стратегічну відповідність, фінансову доцільність та економічну стійкість.  Для будь-якого бузнес-кейсу вкрай важливою є можливість його реалізації, адже лише тоді відбувається отримання прибутків.  Наша команда чітко усвідомлює це й зосереджується на можливості реалізації бізнес-кейсу впродовж усього процесу проектування проекту.

Звертайтеся до нас
Світлана Божко

Світлана Божко
Генеральний директор

Tadeusz Jachowicz

Tadeusz Jachowicz
Regional Director, CEE

глобальний контакт
Darren Crocker

Darren Crocker
Director, UK Board