Відображено зміст для Україна

Змінити країну

Наші послуги 

Ми створюємо вартість для здійснюваних клієнтами проектів нерухомості та будівництва завдяки детальному аналізу даних та моделюванню. Застосовуючи наш процес бенчмаркінгу (порівняльного аналізу), ми виявляємо ризики та управляємо ними, забезпечуючи обмеження витрат і водночас можливість швидкого прийняття рішень.

Також ми надаємо послуги аудиту. Вони включають в себе систематичне й незалежне вивчення даних, звітності, документації, операційної діяльності та результатів роботи відповідно до вимог технічного завдання клієнта.

Бенчмаркінг з самого початку

Спочатку ми аналізуємо наявні дані з метою узгодження бюджету, формулювання ескізного проекту та будівництва, а також вибору найбільш прийнятного підрядника. Після цього ми можемо управляти всім процесом будівництва, надаючи консультації та рекомендації, які ґрунтуються на інформації.

Створення вартості впродовж усього проекту

Ми використовуємо дані минулих періодів для прогнозування витрат, демонструючи ймовірні витрати за пакетами робіт та ризик відхилення відповідних показників. Надання нашим клієнтам кількісних підтверджувальних даних щодо різних елементів витрат є надзвичайно цінним для управління проектами та переконання інших сторін щодо правильності запропонованих стратегій. Також ми допомагаємо клієнтам використовувати дані бенчмаркінгу для вивчення альтернативних концепцій проектування та методик закупівлі.

Постійне вдосконалення

Аналізуючи попередній досвід, ми ефективно моделюємо дані для перевірки і підтвердження прогнозів і стратегій. Це сприяє процесам управління ризиками та вартістю впродовж розробки проекту і може використовуватися задля встановлення цільових показників для постійного вдосконалення.

Ми встановлюємо порівняльні критерії для бенчмаркінгу

Нашу компетенцію у сфері аналізу будівельних проектів та бенчмаркінгу було визнано у рекомендаціях щодо передової практики Королівського інституту сертифікованих оцінювачів (RICS), підготовлених Gleeds.

Ми володіємо детальними аналітичними даними нещодавніх будівельних проектів з усіх ключових секторів промисловості, типів конструкцій, рейтингів екологічності та заходів щодо закупівель і оформлення договорів.

Ми вважаємо, що бенчмаркінг допомагає виявити «краще у своєму класі», демонструючи можливі вдосконалення для проекту, яких наші клієнти реально можуть досягти в межах визначених параметрів.

Звертайтеся до нас
Colin Ross

Colin Ross
Генеральний директор

глобальний контакт
Stuart Senior

Stuart Senior
Supervisory Board