Відображено зміст для Україна

Змінити країну

Наші послуги 

Наш підхід до управління ризиками сприяє успішним результатам проекту, допомагаючи командам виявляти ризики та управляти ризиками, з якими пов'язаний проект. Допомагаючи командам виявляти ризики на максимально ранньому етапі, можна підготувати та реалізувати ефективні стратегії зниження ризиків з метою їхнього контролю та проактивного управління ними.

Виявлені ризики оцінюються на предмет ймовірності їх настання та на предмет їхніх потенційних наслідків для витрат та графіку виконання. Кожен ризик вводиться в наше програмне забезпечення для планування сценаріїв та включення у місячні оперативні звіти.

Допомога у виявленні ризиків та управлінні ними

Ми позиціонуємо себе в центрі проектної команди з метою виявлення ризиків, роботи з усіма зацікавленими сторонами з метою оцінки потенційних наслідків та розробки стратегії щодо заходів стосовно кожного ризику. Ми управляємо журналом ризиків і часто проводимо практичні семінари, аби розуміти, які зміни в ризиках відбуваються впродовж усього періоду виконання проекту.

Ми здійснюємо одночасний аналіз ризиків збільшення витрат та недотримання графіків робіт. Цей підхід був випробуваний у порівнянні з іншими методами і був визначений як більш точний, більш ефективний з точки зору часу клієнта та більш простий для впровадження постійного управління ризиками в рамках управління проектом. Він також дозволяє нам здійснювати аналіз сценаріїв стосовно бюджету та графіку робіт і підготувати діаграми, аби продемонструвати отримані результати.

Допомога у зниженні ризику

Ми застосовуємо оцінки ризиків недотримання графіку робіт для перевірки прогнозованої дати завершення та виявлення і підкреслення ризиків і діяльності, які мають найбільший потенціал того, аби призвести до перевищення строків виконання проекту. Ця інформація використовується командою, аби зосередитися на дійсному критичному шляху проекту та розробити стратегії зниження тих ризиків, які пов'язані з найбільшою загрозою для проекту.

Якщо це доцільно, ми застосовуємо нашу унікальну систему на основі веб-технологій SCORE (Secure, Collaborative, Online Risk Evaluation - безпечна спільна оцінка ризиків в режимі онлайн). Це створює та приводить у дію проактивний і всеосяжний процес щодо виявлення та оцінки ризиків і управління ними на рівні програми або проекту. Принцип спыльного користування цією системою передбачає доступ для усіх зацікавлених сторін будь-де та у будь-який час.

Звертайтеся до нас
Colin Ross

Colin Ross
Генеральний директор

глобальний контакт
Paul Dennison

Paul Dennison
Director, Development Management