Відображено зміст для Україна

Змінити країну

Наші послуги 

Чи знаєте ви реальні витрати на ваш об’єкт будівництва впродовж його періоду експлуатації? Наша команда спеціалістів, що базується у Великобританії,  допомагає клієнтам зрозуміти результати функціонування об’єктів за весь період експлуатації, аби досягати максимальної рентабельності у довгостроковій перспективі.

Наші послуги допомагають клієнтам оцінити, як детальне розуміння усього періоду експлуатації може для допомогти у  прийнятті рішень, що включає в себе більше, ніж урахування бюджетів капіталовкладень.  Наша підтримка у функціонально-вартісному аналізі також допомагає уникати зайвих витрат.

Фактори впливу на вартість за весь період експлуатації

Ми є лідерами у сфері надання послуг з функціонально-вартісного аналізу за весь період експлуатації і маємо спеціалізований досвід роботи у ряді проектіву більшості з секторів. Ми допомагаємо клієнтам підвищувати рентабельність витрат, оптимізувати витрати, вдосконалювати процеси та приймати правильні рішення щодо придбання та будівництва на кожному етапі цього процесу. 

Модель витрат за весь період експлуатації об’єкту будівництва впливає на визначення загальних витрат за проектом. Вона поєднує капітальні витрати на будівництво об’єкта із витратами на технічне обслуговування й поточний ремонт, експлуатаційними та виробничими витратами. Вартість за весь період експлуатації також передбачає урахування вартісного стану наприкінці періоду, який вивчається, коли об’єкт потребуватиме відчуження шляхом продажу або реконструкції.

Оцінка періоду експлуатації

Ми визначаємо та аналізуємо витрати за період експлуатації проекту, на додачу до значного впливу, який можуть мати зміни  впродовж усього терміну експлуатації будівлі.  Може бути, що більш високі початкові капітальні інвестиції збільшать рентабельність витрат у довгостроковій перспективі завдяки значному зниженню витрат на експлуатацію, відновлення, технічне обслуговування та поточний ремонт.

Ми надаємо докладні звіти відповідно до стандарту BS ISO 15686-5:2008, які являють собою серйозну основу для чіткої стратегії управління активами.

Витрати впродовж періоду експлуатації та екологічно раціональні рішення

Ми порівнюємо різні варіанти будівельних компонентів та послуг, враховуючи весь період експлуатації. Це допомагає клієнтам отримати найбільш рентабельне рішення, враховуючи сукупні енерговитрати та майбутні експлуатаційні витрати, що призводить до отримання довгострокових переваг в процесі експлуатації.

Ми забезпечуємо профіль витрат, необхідних для технічного обслуговування і поточного ремонту споруди, а також заміни компонентів. Це дозволяє клієнтам ефективно управляти витратами впродовж усього строку оцінки вартості за весь період експлуатації.

Наші послуги також включають в себе оцінку впродовж терміну експлуатації з метою задоволення зростаючих зобов’язань щодо екологічності, включаючи порівняння енергетичних показників та екологічних факторів відповідно до BS ISO 14040/14044.

Функціонально-вартісний аналіз

Функціонально-вартісний аналіз допомагає досягти максимальної рентабельності витрат від початку до завершення проекту.

Функціонально-вартісний аналіз полягає не у скороченні витрат, а є засобом усунення елементів, які створюють додаткові витрати, не додаючи функціональності або ефективності. Це може включати в себе матеріали, процеси, постачальників, надмірні технічні вимоги або графік робіт за етапами проекту.

Звертайтеся до нас
Colin Ross

Colin Ross
Генеральний директор

глобальний контакт