Відображено зміст для Сполучені Штати

Змінити країну

Наш досвід 

Ми всі залежимо від ефективності транспорту та інфраструктури. Щоб це забезпечити, наші клієнти, що працюють в даній галузі, звертаються до нас для отримання економічно – ефективних рішень, серйозного ризик - менеджменту та відповідального фінансового менеджменту.

Ми усвідомлюємо, що, передусім, кінцеві користувачі хочуть безпеки, надійності, гарного співвідношення ціни та якості обслуговування, а також важливим є отримання комфорту та позитивних вражень від транспортних та інфраструктурних об’єктів.

Рішення, а не проблеми

Ніхто не любить проблеми, особливо Клієнти. Хоча великі проекти можуть принести довгострокові вигоди, вони часто призводять до серйозних короткострокових порушень і незручностей для користувачів.

Ми працюємо, щоб допомогти нашим клієнтам виконати зобов'язання, які вони мають, щоб зробити все настільки гладко, як це тільки можливо, разом з тим забезпечуючи завершення робіт у встановлені строки та в рамках бюджету.

Як експерти з інфраструктури, ми добре знаємося на новітніх матеріалах, цінах, тенденціях ринку, на закупівлях транспортних засобів, - все це допомагає привнести та зберегти вартість в об’єктах  наших клієнтів.

Консультації щодо передової практики

Наші Клієнти звертаються до нас з метою використання нашого досвіду з управління багатьма різними видами проектів з інфраструктури. Ми працюємо з Клієнтами державного і приватного секторів у залізничних, морських, авіаційних і автомобільних галузях по всьому світу. В якості незалежного консультанта, клієнти отримують переваги від неупереджених послуг та отримуєте зважені та об'єктивні поради.

Наші команди забезпечують міцну підтримку з цілого ряду напрямків будівництва, таких як: споруди, інженерно-будівельне забезпечення, колії, сигналізація та телекомунікації. Їх досвід свідчить про те, що ми привносимо цінні напрацювання в області закупівель, контрактів, вирішення спорів, стійкості розвитку, співробітництва, ризиків, здоров'я та безпеки.

Our experience in the USA

We all rely on efficient transport and infrastructure. Our clients in this sector look to us for cost-effective delivery, rigorous risk management and strong financial accountability to make that happen.

We recognise that end users want safety, reliability, good value and a comfortable and enjoyable experience from transport and infrastructure facilities. 

Solutions not problems

No one likes problems - especially customers. Although major projects can bring long term benefits, they often cause significant short term disruption and inconvenience to users.

With airlines moving to larger and more efficient aircraft and the desire to improve passenger flow, especially through ticketing and security checkpoints, airports and air carriers will need to renovate, modify and make additions to existing terminals or construct entirely new terminals.  This construction occurs in operating terminals requiring a well thought out, implemented and managed construction sequencing/phasing plan. 

We work to help our clients fulfil the promises they have made, to make everything run as smoothly as possible, ensuring projects complete on time and within budget. 

As infrastructure experts, we have a complete understanding of the latest materials, prices, market trends and procurement vehicles to help drive value across client assets.

Best practice advice

Our clients come to us for our experience in managing many different kinds of aviation and transportation projects. We work with public and private sector clients in the rail, maritime, aviation and road industries across the world. As an independent consultancy, clients benefit from an impartial service, offering balanced and objective advice.

Звертайтеся до нас
Dana Martinez, PE

Dana Martinez, PE
Vice President, Americas

Ми надаємо нашим Клієнтам надійне комерційне управління та управління проектами, яке перевищує сподівання зацікавлених сторін і кінцевих користувачів. Graham Harle, Chief Executive Officer